پوستر کنفرانس

 
         اطلاعات حساب (کلیک کنید)
 
 در کانال تلگرام کنفرانس عضو شوید 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 11 - آخرین مهلت پرداخت هزینه ها

تمامی گواهینامه های کنفرانس تا روز سه شنبه مورخ 28 شهریور به آدرس نویسندگان پست خواهد شد


تمامی گواهینامه های کنفرانس تا روز سه شنبه مورخ 28 شهریور به آدرس نویسندگان پست خواهد شد

 
 بازگشت1396/05/07