این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 

پوستر کنفرانس

 
درباره کنفرانس > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

شورای راهبردی کنفرانس
دکتر ناصر نصیری - ریاست افتخاری کنفرانس
دکتر ادریس پیرصاحب - عضو شورای راهبردی
دکتر رسول زمانی - عضو شورای راهبردی
دکتر پرویز فرهومند - عضو شورای راهبردی
کمیته علمی کنفرانس
دکتر احمدرضا قاسمی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
دکتر جواد پورکریمی - استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
دکتر زهرا نقش - استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
دکتر حسن ملکی - استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمدرضا مهربان پور - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
دکتر حبیب جباری - سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر میثم شفیعی رودپشتی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
دکتر حمیده اثنی عشری - استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
دکتر امیر غفوریان شاگردی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
دکتر میرعلی سیدنقوی - دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر منیره حسینی - استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر آرش شاهین - استاد تمام دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر حسین امیری - استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
دکتر آرش شاهین - استاد تمام دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر حسين نوروزي - استاديار دانشکده مديريت دانشگاه خوارزمي
دکتر مجید فشاری - استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
دکتر مجتبی پورسلیمی - استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فهیمه شریعتی - استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجید محمدشفیعی - استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر اعلی تورانی - دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س)
دکتر یعقوب موسوی - دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)
دکتر علیرضا الهی - دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی
دکتر عبدالحسن كاظمي - استاد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی - استادیار دانشکده فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر ایوب شیخی - استادیار دانشکده ریاضی و آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضا یوسفی زنوز - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
دکتر جیران محمدی - استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر سعید امان پور - دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر منصور زراء نژاد - استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمدرضا بهرنگی - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
دکتر جمال برزگری خانقاه - استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
دکتر محمدصابر فلاح نژاد - دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه یزد
دکتر محمدحسین سرائی - دانشیار پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد
دکتر محمدعلی فیض پور - استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
دکتر آرمان احمدی زاد - استادیار دانشکده علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه کردستان
دکتر مهدی حیدری - استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
دکتر صدیقه خورشید - دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سمنان
دکتر ابوالفتح خالقی - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
دکتر قدرت اله برزگر - استاديار دانشكده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران
دکتر حبیب ابراهیم پور - دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد همتی - دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دکتر اسحق رحیمیان بوگر - دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
دکتر حسین عظیمی - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان
دکتر رضا حسین پور - استادیار دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر مجید اسماعیل پور - استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس
دکتر محمد تابان - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام
دکتر علی عسگری - دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
دکتر عادل ابراهیمی لویه - استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه البرز قزوین
دکتر داود محمدی - عضو هیات علمی دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد جنوب
دکتر فیض اله نوروزی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
دکتر معصومه زینال نژاد - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر سوسن علائی - استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر رضا احتشام راثی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکتر حسین کاظمی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکتر عبدالحمید فرزانه - استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دکتر رسول نظری - دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دکتر علی رمضانی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر حسین عبدالملکی - استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر عاطفه زارعی - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی وحد همدان
دکتر احمد ناطق گلستان - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
دکتر حسین علی امینی خواه - استادیار گروه حسابداری، اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور یزد
دکتر اسداله مهرآرا - استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
دکتر زهرا نوری توپکانلو - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
دکتر حبیب اله حلیمی جلودار - استادیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
دکتر بهاره بنی طالبی دهکردی - استادیار دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دکتر مهدی علی نژاد - استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
دكتر محمد بهروزي - استاديار دانشكده مديريت دانشكاه ازاد اسلامي واحد بوشهر
دکتر احمدعلی اسدپور - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
دکتر مهدی چرمچیان لنگرودی - استادیار دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
دکتر سمیه حمیدی - استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
دکتر محمد عبدالشاه - استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
بهاره بنی طالبی دهکردی - استادیار دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دکتر مژگان امیریان زاده - استادیار و معاونت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دکتر ابراهیم نگهداری - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
دکتر فروغ رودگرنژاد - استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
دکتر محمدرضا بابائی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
دکتر مجید عموزاد خلیلی - عضو گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
دکتر پروین صدری - مربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
دکتر عسگر پاك مرام - استاديار دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب
دکتر زهرا امیرحسینی - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دکتر آیت شوکتی - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
دکتر ندا ضیابخش - استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکتر سید یوسف احدی سرکانی - دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر علیرضا سروش - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکتر احمد اکبری - استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن
دکتر فاروق یزدان ستا - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دکتر ابراهیم نویدی عباسپور - استادیار دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
دکتر امیر لعلی سرابی - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور سراب
دکتر حمید جعفریان یسار - استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
دکتر مجتبی احسانی - ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
دکتر مهدی خادمی - استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری
دکتر افروز رحیمی آریایی - مربی دانشکده معماری موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان
دکتر مسعود نوری - دانشکده شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
دکتر علیرضا ربیع - ریاست موسسه آموزش عالی فارابی کرج
دکتر سیدرضا حقی - استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
دکتر محسن محمدی - استادیار مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
دکتر محمدمهدی اسماعیل پور - مدرس موسسه آموزش عالی زند شیراز
دکتر ندا معنوی زاده - استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه خاتم
دکتر نادر حکیمی پور - استادیار و مدیرگروه پژوهشی در پژوهشکده آمار
دکتر محمدرضا شهیدی پاک - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر عسگر خادم وطنی - استادیار دانشکده نفت دانشگاه صنعت نفت
دکتر حسین زارعیان - استادیار پژوهشکده مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر عباس قلتاش - دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دکتر اشرف السادات شکرباغانی - استادیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
علی سرخوش سرا - مربی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
خدیجه حاتمی - مدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی محمدی - مربی دانشکده علوم انسانی و روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی عسلویه
حمید نهاردانی - مدرس دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور سبزوار
دکتر نوید یعقوب زاده - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مهدی نبی پور افروزی - مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سید وحید جبارزاده - مربی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مهدی یوسفی نژاد عطاری - مربی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
زهره خواجه سعید - مربی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
موسی احمدی - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
دکتر قاسم اخوان نبوی - استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر ابراهیم علیزاده موسوی - استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
لطف اله علی پور - عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی فارابی کرج
علیرضا خزائی - عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی فارابی کرج
ساناز نیک قدم حجتی - عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی فارابی کرج
رقیه افشاری - مربی موسسه آموزش عالی نوین اردبیل
حسن صفرلو - مربی موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه
رضا زارعی - مربی گروه حسابداری دانشگاه کردستان
دکتر حسین علی امینی خواه - عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور یزد
دکتر غلامرضا ویسی - استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
رضا دهقان - استاد مشاور مدیریت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فاطمه پاسبان - استادیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
دکتر مهدی دهقانی سلطانی - مدرس گروه مدیریت دانشگاه سمنان
دکتر علی امینی زاده - استادیار دانشکده علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان سبزوار
دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
دکتر همیرا زمانی فراهانی - استادیار مرکز تحقیقات و مشاوره توریسم آستیاژ
حسین طاهریان - مربی جهاد دانشگاهی استان سمنان
دکتر یوسف رمضانی - استادیار موسسه آموزش عالی عطار
دکتر حسين عابدي - استاديار موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي کار
محمدحسن کارگر - عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی فارابی کرج
کياوش جهانپور - عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی فارابی کرج
سیمین فروغ زاده - مربی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
مجید مرادی - مربی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
دکتر غلامرضا فتاحی بیات - مدرس دانشگاه
علی شمسی - مدرس دانشگاه فرهنگیان نجف اباد
شعیب رستمی - عضو انجمن حسابداران خبره ایران